ontwikkeling

  1. Home
  2. |
  3. Ontwikkeling

MENSEN TRANSFORMEREN

Relevant vakmanschap is meer dan een vak leren

MissionMatters-ontwikkelingVoor het vergroten van het lerend vermogen en het versterken van een organisatie bieden wij ontwikkelingsprogramma’s aan die dieper ingaan op specifieke thema’s als leidinggeven, samenwerken, communicatie en vakmanschap vergroten.

In de programma’s besteden we meerdere dagen met een doorlooptijd van 3 tot 12 maanden. Extensieve trajecten waardoor het geleerde in praktijk ervaren kan worden. Dit is weer de basis voor reflectie met elkaar. Volgens ons de beste basis van het ontwikkelen van mensen in organisaties. 

Onze programma’s zijn ontworpen vanuit een thema, en we gebruiken meerdere ontwikkelcomponenten zoals training, coaching, heidagen en intervisie. Het doel is helder zijn, de werkvormen daar op ingezet.

ONZE ONTWIKKELINGSPROGRAMMA’S

Samen ontwikkelen is gewoon leuker!

Onze programma’s zijn altijd in-company georganiseerd, maatwerk en extensief, waardoor de deelnemer tussen de contactmomenten in de werkpraktijk experimenteert en implementeert. Ontwikkelen op dit niveau is de mix van voelen, weten en doen. Het is geen quick fix.

Wij geloven dat er in moderne bedrijven 6 essentiële menselijke succesfactoren nodig zijn: moed, motivatie, mens mogen zijn, samenwerking, creativiteit en relevant vakmanschap.

Wij willen mensen verbinden, laten leren en laten ervaren.

Management in Ontwikkeling

Zes collega-leidinggevenden gaan gedurende een jaar op onderzoek en ontwikkeling: management development. De combinatie van persoonlijke ontwikkeling in een zakelijke context, en concrete zakelijke uitdagingen maken dit programma door de samenstelling direct effectief in de praktijk. Voelen, denken en doen is de manier van transformeren. Beslist geen quick fix, maar een duurzame ondersteuning bij transformatie. 

Leiderschap in Communicatie

Managers goed inwerken

Als manager zorg je voor een geïnspireerd en goed samenwerkend team van professionals. Dit programma richt zich op het inwerken van leidinggevenden, op ieder niveau. Een goed inwerkprogramma is gericht op zowel werkgever als werknemer om het succes te vergroten en het afbreukrisico op falen en desinvestering te verkleinen. Een programma van persoonlijke ontwikkeling in combinatie met het richting geven, besturen en inrichten van teams.

Leiderschap in Communicatie

Intervisie in Bedrijf

Intervisie is een manier waarmee collega-managers of professionals elkaar helpen om beter te worden in hun werk, en effectiever te worden als mens. Ze ontwikkelen hun interne netwerk en het is een doeltreffende en plezierige manier om vakmanschap te ontwikkelen. Het is een snelle manier van problemen oplossen. Het delen van kennis en ervaring draagt bij aan teambuilding en vergroot de motivatie.

Leiderschap in Communicatie

Leiderschap in Communicatie

Herken je deze mensen in je team? De complimentenjunk, altijd op zoek naar bevestiging. De majoor die beslissingen doordramt en de besluiteloze die daar moeite mee heeft. De prater die nooit reageert op email of de denker die alleen maar via email communiceert . De idealist, die overal kansen ziet. De criticus, die vaak sceptisch is.  Met dit programma leer je de leiding te nemen in communicatie. We vergroten wederzijds begrip en samenwerking in het team en verbinden dit aan de praktijk.

Coaching ondernemers

Communiceren in Contact

Teams functioneren beter en effectiever, als medewerkers beter leren waarnemen. En als ze datgene wat er werkelijk en fysiek gebeurt leren benoemen. Zonder oordeel. Als affectief contact de normaalste zaak van de wereld wordt, verbeterd de samenwerking en dus het resultaat. Bij iedere vorm van contact en communicatie speelt non-verbaal een rol.