Onze visie op mensen
als succesfactor voor organisaties

 1. Home
 2. |
 3. Over ons
 4. |
 5. Visie op mensen als...

Mensen zijn dé succesfactor voor organisaties

Mission Matters houdt van organisaties. Ze hebben een significante rol in de maatschappij en ze zijn belangrijk voor mensen. We vinden het aan onszelf verplicht om verder te kijken dan de organisatie als rechtspersoon, want een organisatie zonder mensen is niets.

Dit is onze visie op mensen in organisaties, en waarom wij geloven dat ze dé succesfactor zijn voor moderne, relevante organisaties. Het is onze overtuiging dat als de organisatie hier aandacht voor heeft dit bijdraagt aan de continuïteit en het vergroten van werkgeluk. Mission Matters heeft 2 tendensen gezien die de  basis vormen voor onze visie.

Onze visie is gebruikt bij het ontwikkelen van onze diensten:

 

 1. Transitieprogramma’s voor organisatie- en teamtransformatie
 2. Ontwikkelingsprogramma’s voor groepen medewerkers
 3. Individuele coaching voor leidinggevenden

2 Tendensen als basis voor onze visie

Wat zien wij als 2 maatschappelijke tendensen? Ze vormen voor ons het kader hoe organisaties de potentie van de professionele mens optimaal kunnen benutten om te transformeren.

1 Digitaliserende en VUCA-wereld

De omgeving waarin bedrijven zich bevinden is meer en meer aan het digitaliseren en globaliseren. Leveranciers, concurrenten, aandeelhouders, stakeholders, de media, etc. Dit versnelt het feit dat organisaties en haar professionals zich daarvan bewust moeten zijn en ‘er iets mee moeten’.

We hebben al jaren geleden gesproken en geschreven over de VUCA-wereld. Het staat voor een wereld die grillig is, onzeker, complex en vaag.

In de ‘oude wereld’ konden organisaties rigide ingericht zijn: procedures, controleren, belonen en bestraffen, top-down hiërarchie. De medewerker als resource; vervangbaar en gebruikt in een voorspelbaar en standaard proces. In de nieuwe wereld verwerpen we deze structuren zeker niet volledig, maar ze staan meer ten dienste van de dynamiek in de buitenwereld wereld. Niet dogmatisch, maar positief realistisch, en bovenal aanpasbaar.

Digitalisering en het internet zorgen voor een enorme versnelling in deze dynamiek. De term disruptie is weinig mensen meer onbekend. Voor je het weet heb je als bank, touroperator of taxicentrale een IT-bedrijf als concurrent, en weet je klant veel meer van jouw product dan jouw verkopers, worden medewerkers be- of veroordeeld door klanten.

2 De veranderingen in groepsidentiteit en individualiteit

De verzuiling; als individu was helder bij welke groep(en) je hoorde. Slechts enkele decennia geleden werkten we in dezelfde stad als waar we woonden, gingen we naar de kerk van onze ouders en stemden we op de politieke kleur van de kerk, of het soort werk dat je deed. Je ging naar de voetbalvereniging waar je opa ook al lid was. Er uit stappen deed je niet met 1 muisklik.

Er is ook altijd een spanningsveld geweest tussen individu zijn, en onderdeel zijn van 1 of meerdere groepen. Een groep zorgt voor de mens voor veiligheid en verbondenheid, maar heeft ook zijn regels (structuur) en normen (cultuur).

Het individualisme is meer prominent geworden: Ik ben bijzonder, ik mag gelukkig zijn, ik heb talenten, ik heb een mening. Het individu heeft meer de vrije keuze bij welke groep hij wil horen, en wanneer niet meer. Het groepsgevoel wordt minder duidelijk. De loyaliteit aan de groep, staat meer in dienst van het individu. Hoe verhoud je je als professional tot de groep die team of organisatie heet. En vice versa, hoe heeft de groep het geheel van individuen nodig.

Een paar voorbeelden van kenmerkende hedendaagse organisatie- en mensvragen.

 • Is de ZZP’er een onderdeel van het team, of juist niet?
 • Welke positie heeft de manager op een zelfwerkend team van hoger opgeleide professionals?
 • Werkt de groepsorganisatie in de duidelijkheid en spelregels vóór de werknemers? Of is ze juist belemmerend voor medewerkers en niet dienend aan de omgevingseisen (zie tendens 1).

De dichotomie tussen individu en groep staat onder spanning en is niet meer vanzelfsprekend. Wanneer werk je aan het individu en wanneer aan de groep? Het succes voor mens en organisatie komt pas als je dit beiden honoreert in de aanpak van transities.

De mens in de zakelijke context van deze 2 tendensen

Oké, dus de wereld is dynamisch en verandert snel, en de mens verhoudt zich anders tot groepsloyaliteit dan vroeger. Dan is het logisch dat van de mensen in organisaties ook iets anders gevraagd wordt. Organisaties hebben een missie, een bronbestemming. Om deze organisatiedroom te realiseren heeft een organisatie behoefte aan mensen die met deze tendensen kunnen omgaan. 

Dit zijn voor ons de 6 factoren die wij belangrijk vinden voor mensen in moderne organisaties om succesvol te zijn: moed, mens mogen zijn, motivatie, samenwerking en creativiteit en relevant vakmanschap.

Moed

In een vage complexe wereld heb je moed nodig om nieuwe keuzes te maken. Om te experimenten, niet bang te zijn om te falen of kwetsbaar te zijn. Focus houden op de bronbestemming en, ondanks weerstand en grilligheid, vasthoudend te zijn. Maar nog belangrijker, het werk anders aan te durven pakken dan je voorgangers. 

Organisaties kunnen niet meer blijven doen wat ze altijd deden. Er zijn soms radicaal andere keuzes nodig. Moed is nodig om ruimte te creëren en grenzen te verkennen. Want alleen op die grens komen we de ander tegen, de kansen in de buitenwereld.

Moed is ook “ont-moeten” en meer mogen en durven. Ten diepste JA voelen voor het nieuwe en onbekende, en NEE zeggen tegen al het andere.

Mens mogen zijn

Ieder mens is een persoonlijkheid. Op het ‘zijns’-niveau’ worden we geboren met talenten, behoeften, passie en een geweten. Een intelligente mix van EQ, IQ, FQ (Fysiek) en SQ (spiritueel, zingeving) volgens Stephen Covey in zijn boek De 8e eigenschap

Het eigenen aan het menszijn is het hebben van een gezond ego. Noem het desnoods authenticiteit. “Dit ben ik, en daar zal ik het mee moeten doen.” Dat maakt je als mens aantrekkelijk en dat laat je zien aan de wereld. Ook je imperfecties.

Het wordt meer belangrijk te begrijpen wie we zelf zijn, als individu. En dat we, boven alles, zelf snappen wat we als mens willen toevoegen aan de wereld, wat we kunnen weggeven uit overvloed. Als jezelf ben je onderdeel van een groep andere unieke mensen met hun talenten waar jij weer gebruik van mag maken.

 Als mensen hun intuïtie, creativiteit, sensitiviteit en bezieling óók mogen inbrengen, dan komt er veel meer talent los. leiderschapsdeskundige Erica Harpe in NRC

Motivatie

Motivatie is, simpel gezegd, de wil en de zin om iets te bereiken. Zonder motivatie komt een mens niet in beweging. Als we niet willen leren lopen, zouden we zijn gestopt na de eerste keer vallen.

Talenten word je mee geboren, maar uitdagingen zal je moeten aangaan met uithoudingsvermogen en toewijding. De gemotiveerde mens is in staat om in de deze tijd zijn pad te vinden en zijn eigen keuzes te maken. In staat om te bepalen of hij in de juiste groep zit en of hij de groep (verder) wil helpen. Andersom is het belang van de groep om gemotiveerde medewerkers te hebben. Als de motivatie ontbreekt, of deze is geblokkeerd door angst, dan is stilstand onherroepelijk. 

Leg een groepsvisie en -missie, als extrinsieke motivatie van leiders, bovenop een intrinsieke motivatie van medewerkers, en koppel deze aan middelen, mandaat en vakkennis dan heb je een Winning Team en komt de organisatie in beweging. Dan blijft de organisatie voor de buitenwereld relevant.

Samenwerking

Je klant, is morgen wellicht je leverancier, of je partner in een aanbesteding, of directe collega na acquisitie. Niets is zeker in de mondiale bedrijfswereld. Leer mensen in je organisatie dat samenwerken met een gezamenlijk doel voor ogen meer oplevert dan het beschermen van je positie of status. Principieel samenwerken is het enige alternatief, ook met collega’s, klanten, partners, aandeelhouders en leveranciers.

Je werkelijk verbinden aan een (tijdelijke) groep is de essentie van samenwerken.  In een organisatie zitten diverse vakmensen. Je hebt respect, begrip en empathie voor de ‘zienswijze’ van de andere vakmensen. Er is in de samenwerking altijd een balans tussen geven en nemen met een win-win principe voor ogen.

luister naar de ander en begrijp zijn behoefte, zorg dat de ander naar jouw behoefte kan luisteren. En verzin samen nieuwe oplossingen, in synergie.  Stephen R. Covey

Creativiteit

In deze wereld gaan veranderingen snel. Kan je het onverwachte verwachten, is er vaagheid en complexiteit. Creativiteit gaat over het zoeken naar verbeteringen, innovaties en patronen in een realiteit die je waarneemt. Voor waar aanneemt, en waar je gemotiveerd wat mee wilt doen.

In de huid van je potentiële klant kruipen, de marktdynamiek snappen en jezelf als organisatie opnieuw uitvinden. Keer, op keer, op keer, op keer.
Daar liggen de werkelijke kansen en oplossingen.

Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that’s creativity. Charles Mingus, jazz artiest.

Als mensen bereid zijn werkelijk naar elkaar te luisteren ontstaat psychologische veiligheid. Alleen daar waar het veilig is kan creativiteit ontstaan.

Relevant Vakmanschap

Kennis, kunde, competenties en ervaring maken vakmanschap. Het vormt de basis om excellente producten en diensten te kunnen leveren als organisatie.

Meer en meer gaat het echter over relevant vakmanschap. Zo kan een 20-jarige marketeer de broodnodige digitale kennis hebben, en is de manier van werken van die senior verkoper niet meer passend bij de professionele inkoper.

Dit gaat ook over rollen en taken. Zijn ze nog wel nodig in de organisatie en is de manier waarop het wordt ingevuld nog wel passend? Waar school je je in als professional? Hoe blijft jouw vakmanschap relevant voor de klant en de organisatie? Duurzame inzetbaarheid is hierbij het sleutelwoord.